Galeria MGDK Lewin Brzeski
(0) 0 PLN
Galeria Plener Lewin Brzeski Galeria Plener Lewin Brzeski
mgdk lewin brzeski mgdk lewin brzeski
Regulamin Galerii MGDK w Lewinie Brzeskim
 
Punkt 1
Sklep Internetowy "Galeria MGDK", prowadzony jest przez Miejsko-Gminny Dom Kultury z siedzib w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 14
 
Punkt 2
Sklep Internetowy prowadzi sprzeda produktów za porednictwem sieci Internet.
 
Punkt 3
Zamówienia s przyjmowane za porednictwem sieci Internet. Po zoeniu zamówienia do Kupujcego zostaje przesana e-mailem wiadomo, e zamówienie dotaro do sklepu.
 
Punkt 4
Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysany do Kupujcego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze. 
Termin otrzymania przesyki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 
Punkt 5
Wszystkie ceny podawane s w zotych polskich. Cena podana przy kadym towarze jest wica w chwili zoenia zamówienia przez klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujcych si w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoywania akcji promocyjnych na stronach sklepu bd wprowadzania w nich zmian.
 
Punkt 6
Za zamówione towary Kupujcy moe zapaci wybierajc jedn z poniszych form patnoci:
- przy odbiorze osobistym w Domu Kultury (Lewin Brzeski, ul.Rynek 14): patno gotówk,
- przelewem bankowym na konto sklepu.
 
Punkt 7
Zamówiony towar wysyany jest na terenie Polski za porednictwem firmy kurierskiej Koszt dostawy:
20,00 z - przedpata na konto
 
Punkt 8
Jeeli KUPUJCY yczy sobie faktur za zakupiony towar - dane do faktury podaje w polu 'UWAGI' przy skadaniu zamówienia
 
Punkt 9
W momencie potwierdzenia przez Kupujcego wysanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomidzy SPRZEDAJCYM a KUPUJCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowizki stron wynikajce z zawartej umowy uregulowane s w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z póniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkod wyrzdzon przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z póniejszymi zmianami).
 
Punkt 10
Umowa sprzeday towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w jzyku polskim.
 
Punkt 11
Informujemy, e dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym Galeria MGDK, s gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustaw z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z póniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe s wykorzystywane tylko i wycznie do celów realizacji zoonych zamówie oraz informowania o promocjach i w adnym wypadku nie bd udostpniane osobom trzecim. Kady klient naszego sklepu ma prawo do wgldu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w naszej bazie danych.